Nøgde med at leiinga har tatt tak

  • Tillitsvald Laila Tinbod (f.h.) i Fellesorganisasjonen, tillitsvald Ingvild Sylta i Fagforbundet og tillitsvald Linda Tepstad i sjukepleiarforbundet er nøgde med at leiinga har tatt tak i innspela i rapporten. FOTO: Ronny Bertelsen