Tunneler på E16 nattestenges

  • I denne tunnelen skal Statens vegvesen foreta arbeid fra 7. januar. FOTO: Eirik Langeland Fjeld