Peikar på fleire utfordringar i Osterøy sin samfunnsplan

  • Korleis skal Osterøy kommune utviklast dei komande ti åra? No er rådmannen klar med forslaget til ny samfunnsplan, og tysdag skal heradsstyret ta stilling til om planen skal leggast ut til offentleg ettersyn. FOTO: Skyfritt