Utbetrar ikkje Grimesvingane med K5-stein

  • Stein frå K5-prosjektet skulle brukast til å fylla ut Grimevatnet for å gje både veg og gang- og sykkelsti. Det blir det ikkje noko av. FOTO: ASPLAN VIAK