Statsbudsjettet: - Får ikkje dekka løns- og prisvekst

  • Heradsstyret på Osterøy får det ikkje lettare med budsjettbalanse neste år dersom regjeringa får vilja si. FOTO: Mads René Trellevik