Ragnhild vil kjempe for skriftspråket sitt

  • Ragnhild Kvifte frå Osterøy er her i hagen til Hotell Terminus i Bergen i lag med Venstre-toppen Kjersti I. Vevatne og Osterøy-ordførar Jarle Skeidsvoll. FOTO: Anders Totland