På god veg med turismesatsinga: - Engasjementet er der

  • Trond Lillejord fortel at det er stort engasjement for turisme-satsinga på Osterøy. No ser dei at det går frå idear til realisering. FOTO: Snorre Bang Utaker