Politikarane jublar over samfunnsplanen, men ...

  • Sp-toppen Lars Fjeldstad meiner kommunen sin samfunnsplan er god, men manglar fleire viktige presiseringar. FOTO: Anders Totland