No skal kommunen selja prestebustaden

  • Om ikkje lenge vil truleg den tidlegare prestebustaden i Indre Arna koma ut for sal. Den er det kommunen som i dag eig. FOTO: Ronny Bertelsen