Ønskjer møteplass og landhandel på Storaneset

  • For ungdommen i Arna er trivsel og miljø viktige faktorar for korleis Storaneset kan sjå ut i framtida. Frå venstre: Synne Nesbø Ådland, Marte Steen, Joakim Litlekalsøy og Thomas Hansen er alle positive til byrådet sitt forslag om å byggje bustader på Storaneset. FOTO: Anders Totland