Laga diktbok om oppveksten på Osterøy

  • Atle Bjørn Mæhle frå Haus har gitt ut si første diktbok. Den inneheld blant anna dikt frå oppveksten på Osterøy. FOTO: Karina Mæhle