Formannskapet sa ja til å rekordinvestera

  • Rådmannen fekk onsdag tommelen opp frå formannskapet til planane om å bygga omsorgsbustader for 450 millionar kroner. Osterøytunet blir mellom anna spesialistsenter, senter for medisinsk behandling, psykogeriatrisk avdeling og rehabiliteringsavdeling. FOTO: Ronny Bertelsen