Historisk vedtak i Arna - danner nytt kulturråd

  • «Firerbanden» og ekteparet Salomon-Hammersland utgjør interimstyret i det nye kulturrådet. Fra venstre: Inge Olsen, Krister Salomon-Hammersland, Adela Salomon-Hammersland, Nils Yngve Brudvik, Bjørn Myhren og Sveinung Mjelde. FOTO: Kaspar Knudsen