Risikerer kjempesmell på Kringastemma-arbeida

  • Kombinasjonen av både å bygga fisketrapp og sikra Kringastemma har gjort prosjektet ekstra komplisert. Alt arbeidet er truleg ikkje ferdig før i august/september. FOTO: Ronny Bertelsen