Godt kvartal for Lerøy-konsernet

  • Prisane på oppdrettsaure var langt frå like gode som for laks for Lerøy-konsernet. Her frå eitt av konsernet sine anlegg på Osterøy. FOTO: Ronny Bertelsen