Osterøy-barnevernet med stor auke i talet på saker

  • Dette er nesten heile gjengen i barnevernet på Osterøy. Framme frå venstre sit Ida Tveit Ulland, Bente Andreassen, Tone Mjelde og Jane Kollvangsnes Tønjum. Bak frå venstre er Margrethe Torgersen Hundhammar og Monika Valestrand. FOTO: Ronny Bertelsen