Fylkeskommunen drysser millionar over Osterøy for å sikra mjuke trafikantar

  • – Takk for hjelpa, seier Arnbjørn Vevle til ordførar Jarle Skeidsvoll etter at Vevle får 3,3 millionar kroner i støtte frå fylkeskommunen til å bygga gang- og sykkelveg forbi næringsarealet han eig på Småland. FOTO: Ronny Bertelsen