Trampeklapp for elevrevy

  • HEILE GJENGEN: Sjuandeklassingane på Ådnamarka imponerte stort med revyen sin for medelevane tysdag. No kan foreldra deira berre gle seg til torsdagen.
    1/4