Naboar protestar mot planlagt bustadbygg

  • Her i Moldalia vil kommunen seia ja til å bygga tomannsbustader. Fleire av naboane peiker på at bygga mellom anna vil bli ruvande og har klaga på avgjerda til kommunen. FOTO: Ronny Bertelsen