Holmane-planen i Fotlandsvåg er klar

  • Ei av utfordringane i Holmane-planen er at småbåthamna i Fotlandsvåg skal flyttast lenger inn i vågen. FOTO: Skyfritt