Kan spara 17 millionar kroner på å bygga 126 omsorgsbustader

  • Ved å bygga 126 bustader på Hauge kan kommunen spara 17 millionar kroner årleg i driftsutgifter. FOTO: Nordhordlandskart
    1/2