Høy oljepris går utover vei på Osterøy

  • Tilleggsarbeidet som var tenkt i Lonevåg sentrum blir utsatt grunnet høye oljepriser. FOTO: Arkiv