Ser på mulighetene for massedeponi på Espeland

  • Det foretas nå grunnundersøkinger for mulig massedeponi fra nye K5 til Espelandsmyrane. FOTO: Kristina Bøland