Har brukt to år på å behandla 22 namneklagar

  • Dei som bur på Votlo på Osterøy er mellom dei som har venta i to år på å få ei avgjerd om kva adresse dei formelt skal få. FOTO: arkiv