Vil bruka store summar på Raknestunet

  • Slik ser arkitekten for seg at nye Raknestunet kan sjå ut. FOTO: Mogelegheitsstudie - LINK arkitektur/Illustrasjon - SVAL arkitektur