Manglar 27 millionar kroner til drifta neste år

  • Det var alvorlege miner hos medlemmene i formannskapet onsdag då rådmannen presenterte dei dystre økonomiske utsiktene for neste år. FOTO: Ronny Bertelsen
    1/2