Skredderen Abdels (36) eneste ønske

  • I seks uker før jul har familiefaren Abdel Alalwa hatt en praksisplass i Kiwi-butikken i Haus. Nå er fokuset på å få seg fast arbeid. - Det er ikke enkelt her ute, men jeg har mange som støtter meg, forteller skredderen. FOTO: Anders Totland