Skeptisk til sti for å løysa rekkjefølgjekrav

  • Statens vegvesen står fast på kravet om gang- og sykkelveg mellom Hoshovde og Hosanger før det kan byggast opp mot 50 bustader. FOTO: Ronny Bertelsen