Også Frp fekk medhald i habilitetsklagen

  • Kim Andre Hartveit, som er heradsstyremedlem for Frp, partileiar på Osterøy og første varamedlem til planutvalet, tykkjer det er trist at kommunen går på det eine nederlaget etter det andre hos Fylkesmannen. FOTO: Odd Mehus