Håpar på å få utvida senteret snart: - Vi manglar kvadratmeter

  • Om ting går etter planen, vil Øyrane torg kunne sjå slik ut i framtida. FOTO: OG Arkitekter