Byrådet vil sanera avfallsdeponi på Unneland

  • Rebekka Johansen, som er ein av dei som jobbar for Frode Larsen på Solneset gård er glad for at kommunen no vil rydda opp. FOTO: Ronny Bertelsen