Tok grep for å snu negativ trend - no har dei blitt heidra med pris

  • Hovudansvarleg for Lean-prosjektet Jennifer Einarsen, produksjonsleiar Øystein Vie og produksjonsleiar på filetavdelinga Kristoffer Bognøy. FOTO: Kristina Bøland