Kjem frå ein by der kvinner ikkje har så mange rettar

  • Frå ho var lita har «Asma» stilt spørsmål om kvifor det er ulike haldningar til kvinner og menn. FOTO: Kjell Arne Steinsvik