Meiner Osterøy er godt rusta til å ta i mot ti nye flyktningar neste år

  • Her frå eit av integreringstilboda i Osterøy kommune, Språkkaféen. FOTO: Anders Totland