Strammar inn krava etter å ha gått glipp av 80.000 kroner i gebyrinntekter

  • Søkaren som vil bygga tomannsbustad og to garasjar her i Loftås-feltet ved Valestrand slepp no å betala nesten 80.000 kroner i gebyr til kommunen. FOTO: Ronny Bertelsen