Haraldsplass har fått 170 nye sengeplassar

  • NYTT SJUKEHUS: Administrerande direktør Kjerstin Fyllingen informerer om det nye sjukehuset. FOTO: Lise Viken