Bandlegg ni eigedommar på Votlo

  • Rådmannen ønskjer å bandlegga eit større område på Votlo, og ni eigedommar blir råka. FOTO: Arkiv