Vegen til Bruvik skal sikrast mot ras

  • Dette bildet er frå Helleberget rett utanfor Bruvik i desember i fjor. FOTO: Sigmund Faugstad