Har ei rekkje kritiske innspel til vegprosjektet i Hosanger

  • Lars Mjøs er kritisk til måten vegen forbi det tidlegare kommunehuset i Hosanger er bygt. Ein ser trafikken for dårleg, og poenget til Mjøs blir tydeleg når ein kan skimta traileren som kjem bak til høgre. FOTO: Ronny Bertelsen