Nekter å la seg vie av Osterøy-prestene

  • 2. november skal Morten Langeland Tysse og Annicka Nessestrand gifte seg i Haus kirke. Men de vil verken at Børge Ryland eller Stein Hugo Fykse skal vie dem. De siste to døgnene har flere ostringer meldt seg ut av statskirken i protest mot de to prestenes homosyn. FOTO: Anders Totland