Her vil rådmannen kjøpa for 40 millionar

  • Dette er ein av eigedommane rådmannen ønskjer å kjøpa for å samlokalisera ambulansen, branntenestene og dei tekniske tenestene. FOTO: Ronny Bertelsen