Sportsfiskarlaget jubler over nytt klubbhus

  • Kasserer i sportsfiskarlaget Kjersti Sivertsen veiver med flagget over nytt klubbhus. Hun kom med en gave til Tommy Minde og Anders Bruvik i Abora Prosjekt. FOTO: Kristina Bøland