Klager frå Trengereid blir truleg ikkje høyrde

  • Trass i mange klager frå innbyggjarane, ser det ikkje ut til at Trengereid stasjon får leve vidare når K5 blir realisert. FOTO: Siv K. Berg