Hevda seg under gateløp – men brukte det berre som trening