Åpnet nytt kunstgress med betasuppe, kake og festfotball