– Utan støttespelarane hadde ikkje dette vore mogleg