Imponerande innsats av Arna- og Osterøy-laga i Norway Cup