Osterøy-gutane tok første stikk i seriepremieren

Men, hadde det ikkje vore for ein «rosa panter» i Valestrand Hjellvik-målet kunne det ha blitt stygt i Fugledalen.