- Fortsetter de i dette sporet skal man ikke se vekk fra at jeg kontakter flere av dem i nærmeste fremtid