På mandag startet Bir en ryddedugnad som skal vare i tre uker. Målet er å få det trivelig i nærmiljøene før folk skal ta på seg finstasen, og gå ut i gatene for å feire festdagene i mai.

Flere har tatt initativ til dugnad uten Birs oppfordring. På tirsdag stilte rundt 40 mennesker opp i arbeidsklær i for å gi et nytt løft i Lonevåg. Motivasjonen var lik hos mange av de som møtte opp; de var lei av å se forsøpling i lokalsamfunnet.

Bygdanytt-journalist Kristina Bøland. Foto: Mads René Trellevik

Varaordfører Alf Terje Mortensen uttalte til Bygdanytt at han håpte dugnaden i Lonevåg ville inspirere andre bygder til å gjøre det samme. På Bygdanytts direktesending på Facebook rant det inn med kommentarer fra folk som hyllet tiltaket.

Det er helt klart at dugnadsånden spirer og gror litt ekstra på våren. Mange ønsker til å ta i et tak før sommeren kommer. Kan man holde på denne gode inspirasjonen også etter at feiringen i mai?

Det er kanskje på 17. mai at boss-spannene blir fortest fulle. I dagene som følger er det ofte mye boss å finne langs strandkanten. Bir har et stort fokus på å rydde strendene i Hordaland, og man kan derfor hente gratis strandryddesekker på alle Birs gjenvinningsstasjoner hele året.

Mange bruker kystlinjen som fritidsområder, og forsøplingen langs strendene havner fort i havet. Samtidig drives boss fra havet og inn til land. Bir omtaler det som «eierløst marint avfall», nettopp fordi ingen har det formelle ansvaret med å plukke strandboss.

Dette kan være alt fra gamle fiskeredskaper til løse planker som ligger strødd. Men tar man med seg strandryddesekken ut på tur, er det plastavfallet som er viktigst å få vekk.

Plastavfallet brytes ikke ned i naturen, men slites ned til mindre partikler som ofte spises av fisk eller dyr som tror dette er mat.

Lørdag 5. mai er Strandryddedagen arrangert av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten. Men passer ikke denne datoen, ta med deg en pose på neste tur til stranden.